•  

BIP PW / Skład osobowy / Organizacje społeczne

Rada Doktorantów

ul. Rektorska 4 pok. 3.04
00-614 Warszawa
(budynek CZIiTT)

kom.: 725 994 118

tel. wew.: 5821
e-mail: przewodniczacy@doktoranci.pw.edu.pl
www: doktoranci.pw.edu.pl

Komisja Regulaminowa

Artur Kopczyński – przewodniczący
Anna Gayer
Łukasz Mąkolski
Zuzanna Krawczyk
Sylwia Trzcińska

Przewodniczący

mgr inż. Adrian Kopytowski


Wydział Inżynierii Produkcji 

tel. kom: +48 725 994 118
e-mail: przewodniczacy@doktoranci.pw.edu.pl

Zarząd

mgr inż. Mateusz Bartosiewicz


Szkoła Doktorska nr 3

tel. kom: +48 518 731 952
e-mail: promocja@doktoranci.pw.edu.pl

mgr inż. Piotr Furmanek


Wydział Zarządzania

tel. kom: +48 697 890 043
e-mail: piotr.furmanek@pw.edu.pl

mgr inż. Paulina Kruk - Fura


Wydział Fizyki

tel. kom: +48 608 690 311
e-mail: finanse@doktoranci.pw.edu.pl

mgr inż. Angelika Wilk


Wydział Zarządzania

tel. kom: +48 508 756 902
e-mail: kultura@doktoranci.pw.edu.pl

Członkowie

Wydział Architektury: Łukasz Piątek
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku: Sandra Storczyk
Wydział Chemiczny: Michał Terlecki
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych: Andrzej Manujło
Wydział Elektryczny: Kamil Możdżyński
Wydział Fizyki: Karol Pożyczka
Wydział Geodezji i Kartografii: Magdalena Pilarska
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej: Aleksandra Kuźmińska
Wydział Inżynierii Lądowej: Sebastian Grabiński
Wydział Inżynierii Materiałowej: Milena Koralnik
Wydział Inżynierii Produkcji: Kamila Buziak
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska: Sławomir Łach
Wydział Matematyki i Nauk Informatycznych: Agnieszka Piliszek
Wydział Mechaniki, Energetyki i Lotnictwa: Kamila Grabowska
Wydział Mechatroniki: Maciej Kachniarz
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych: Łukasz Zieliński
Wydział Transportu: Anna Górka
Wydział Zarządzania: Piotr Młodzianowski

Pełnomocnicy

Monika Obrebska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska) – pełnomocnik ds. zakwaterowania doktorantów
e-mail: monika.obrebska@onet.pl
Maciej Trzaskowski (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej) – pełnomocnik ds. siatkówki halowej