BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Zespół Domów Studenckich / Dom Studencki "Tatrzańska" / Administrator obiektu