BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Zespół Domów Studenckich

Dom Studencki "Akademik"

ul. Akademicka 5
02-038 Warszawa

Administrator obiektu

mgr Tomasz Rutecki


DS "Akademik", pok. 403

tel. wew.: (22) 234 + wew: 4485
e-mail: tomasz.rutecki@pw.edu.pl

Kwaterunek

Paulina Bińkowska


DS. „Akademik” pok. 493

tel. wew.: (22) 234 + wew: 4673, 4416
e-mail: paulina.binkowska@pw.edu.pl

Michał Staniak


DS. „Akademik” pok. 493

tel. wew.: (22) 234 + wew: 4673, 4416
e-mail: michal.staniak@pw.edu.pl

Pracownicy administracyjni

Pracownicy Obsługi

Wiesław Balcerzak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6993

Sławomir Białkowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4473

Elżbieta Grzelak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4674

Piotr Hausz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4405

Wiesław Kielak


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4674

Michał Lech


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4473

Wojciech Machul


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4674

Katarzyna Miazga


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6994

Pracownicy portierni

Beata Bielska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4477

Sebastian Gregorczyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4477

Stanisław Grodzki


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4477

Norbert Jenda


tel. wew.: (22) 234 + wew: (22) 234 + wew: 4477

Anna Skrobisz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4477

Jolanta Szczęsna


tel. wew.: (22) 234 + wew: 4477