BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Straż Akademicka / Specjalista ds. technicznych