BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Straż Akademicka / Kierownik sekcji administracyjnej i zabezpieczenia technicznego