BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Kwestura / Dział Płac / Sekretariat Działu Płac