BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Biuro Rektora

Kancelaria

e-mail: rektorat@pw.edu.pl

mgr Helena Lechnio

Kierownik kancelarii

Gmach Główny, pok. 107

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7100
e-mail: helena.lechnio@pw.edu.pl

mgr Klaudia Marcinkiewicz

Specjalista ds. administracyjnych

Gmach Główny, pok. 106

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7419
tel. miejski: 22 629 7484
fax: 22 621 6892
e-mail: klaudia.marcinkiewicz@pw.edu.pl

inż. Joanna Nowak

Specjalista ds. administracyjnych

Gmach Główny, pok. 107

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7187
e-mail: joanna.nowak@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Maj

Specjalista ds. administracyjnych

Gmach Główny, pok. 106

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6676
fax: 22 621 6892
e-mail: agnieszka.maj@pw.edu.pl

mgr Anna Kmieć

Specjalista ds. administracyjnych

Gmach Główny, pok. 118