BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Biuro Obsługi Prawnej

Radcy Prawni

Gmach Biurowy, pok. 009, pok. 100A, pok. 120, pok. 123

Andrzej Karczewski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6187
e-mail: Andrzej.Karczewski@pw.edu.pl

Joanna Owczarczuk-Kowalczyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1349
e-mail: Joanna.Kowalczyk@pw.edu.pl

Anna Świetlicka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1349
e-mail: Anna.Swietlicka@pw.edu.pl

Małgorzata Dudkiewicz


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6187
e-mail: Malgorzata.Dudkiewicz@pw.edu.pl

Wioletta Ziętek-Sławińska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6187
e-mail: Wioletta.Slawinska@pw.edu.pl

Edyta Olszewska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5817
e-mail: Edyta.Olszewska@pw.edu.pl

Agnieszka Maj-Wiewióra


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6187
e-mail: Agnieszka.Wiewiora@pw.edu.pl

Beata Kotowska-Barcińska


tel. wew.: (22) 234 + wew: 1432
e-mail: Beata.Barcinska@pw.edu.pl

Adriana Regulska-Cegiełka


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7004
e-mail: adriana.cegielka@pw.edu.pl

Tomasz Szołucha


tel. wew.: (22) 234 + wew: 6533
e-mail: tomasz.szolucha2@pw.edu.pl