BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Doktoraty / Wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. / Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Chemiczne / 2023

mgr inż. Paulina Marek - Urban

„EFEKTYWNE TRYPLETOWE FOTOUCZULACZE OPARTE NA STRUKTURACH ZWIĄZKÓW BORACYKLICZNYCH JAKO MATERIAŁY O POTENCJALNYM ZASTOSOWANIU W KATALIZIE I FOTOINAKTYWACJI MIKROORGANIZMÓW”

Doktorant: mgr inż. Paulina Marek - Urban

Promotor: Dr hab. inż. Krzysztof Durka (Wydział Chemiczny, PW)

Promotor: Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak (Wydział Chemii, UW)

Data obrony: 2023-10-23
Data przyznania stopnia: 2023-11-14

Dyscyplina: nauki chemiczne

Recenzenci:

Dr hab. Liliana Mazur (Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Prof. dr hab. Miłosz Pawlicki (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński)

Dr hab. Mykhaylo Potopnyk (Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk)

Wytworzył(a): Przewodniczący RND

Wprowadził(a) do BIP: Marta Królikowska

w dniu: 02.06.2023 10:43

Zaktualizował(a): Marta Królikowska

w dniu: 17.11.2023 12:56