BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Doktoraty / Wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. / Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Chemiczne / 2023

mgr inż. Patryk Sikorski

Rada Naukowa Dyscypliny

Nauki Chemiczne

Politechniki Warszawskiej

Warszawa, dnia 25.03.2024 r.

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 05 kwietnia 2024 roku, o godz. 13:15 w Audytorium Mościckiego w Gmachu Technologii Chemicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr. inż. Patryka Sikorskiego

„NIEWODNE UKŁADY DWUFAZOWE Z SOLAMI LUB WĘGLOWODANAMI”

Promotor rozprawy: dr hab. inż. Tadeusz Hofman, prof. uczelni (Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska)

Recenzenci:

Prof. dr hab. Kazimierz Orzechowski (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski)

Dr hab. Paweł Oracz (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. inż. Dorota Warmińska, prof. uczelni (Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska)

Z treścią rozprawy i opiniami recenzentów można się zapoznać w BIP:

https://bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r/Rada-Naukowa-Dyscypliny-Nauki-Chemiczne/2023/mgr-inz.-Patryk-Sikorski

 

  Przewodniczący

Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne

Prof. dr hab. inż. Janusz Zachara

 

Wytworzył(a): Redaktor BIP

Wprowadził(a) do BIP: Marta Królikowska

w dniu: 13.06.2023 15:59

Zaktualizował(a): Marta Królikowska

w dniu: 26.03.2024 09:01