BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Doktoraty / Wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. / Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Chemiczne / 2023

mgr inż. Marek Broszkiewicz

Rada Naukowa Dyscypliny

Nauki Chemiczne

Politechniki Warszawskiej

Warszawa, dnia 10.04.2024 r.

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 22 kwietnia 2024 roku, o godz. 15:15 w Audytorium Mościckiego w Gmachu Technologii Chemicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr. inż. Marka Broszkiewicza

„BADANIE KOMPATYBILNOŚCI NOWYCH ELEKTROLITÓW CIEKŁYCH ZAWIERAJĄCYCH SÓL LITDI Z MATERIAŁAMI ELEKTRODOWYMI”

Promotor rozprawy: dr hab. inż. Leszek Niedzicki, prof. uczelni (Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska)

Recenzenci:

Dr hab. Marcin Molenda, prof. uczelni (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński)

Dr hab. Zbigniew Rogulski, prof. uczelni (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. inż. Mariusz Walkowiak, prof. IMN (Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Metali Nieżelaznych, Poznań)

Z treścią rozprawy i opiniami recenzentów można się zapoznać w BIP:

https://bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r/Rada-Naukowa-Dyscypliny-Nauki-Chemiczne/2023/mgr-inz.-Marek-Broszkiewicz

 

  Przewodniczący

Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne

Prof. dr hab. inż. Janusz Zachara

 

Wytworzył(a): Przewodniczący RND

Wprowadził(a) do BIP: Marta Królikowska

w dniu: 02.06.2023 10:51

Zaktualizował(a): Marta Królikowska

w dniu: 15.04.2024 11:38