BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Doktoraty / Wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. / Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Chemiczne / 2023

mgr inż. Krzesimir Korona

„SYNTEZA, BADANIE BUDOWY I REAKTYWNOŚCI NOWYCH FORMAMIDYNOWYCH I BIS(β-DIKETOIMINOWYCH) KOMPLEKSÓW ŻELAZA I WANADU"

Doktorant: mgr inż. Krzesimir Korona

Promotor rozprawy: prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński (Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny)

Data obrony: 2023-12-04
Data przyznania stopnia: 2023-12-19

Dyscyplina: nauki chemiczne

Recenzenci:

Prof. dr hab. Wojciech Grochala (Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Barbara Sieklucka (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński)

Prof. dr hab. Sławomir Szafert (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski)

Wytworzył(a): Przewodniczący RND

Wprowadził(a) do BIP: Marta Królikowska

w dniu: 02.06.2023 10:49

Zaktualizował(a): Marta Królikowska

w dniu: 20.12.2023 13:12