BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Doktoraty / Wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. / Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Chemiczne / 2023

mgr inż. Julia Wielgórska

„OPRACOWANIE TECHNOLOGII WYTWARZANIA KROPEK KWANTOWYCH TLENKU CYNKU Z PREKURSORÓW METALOORGANICZNYCH NA SKALĘ LABORATORYJNĄ I PONADLABORATORYJNĄ CELEM UZYSKANIA NOWEJ GENERACJI NANOMATERIAŁÓW FUNKCJONALNYCH”

Doktorant: mgr inż. Julia Wielgórska

Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński (Wydział Chemiczny PW)

Data wszczęcia postępowania: 2023-09-12
Data nadania stopnia: 2024-03-19

Dyscyplina: nauki chemiczne

Recenzenci:

Dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. uczelni (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska),

Prof. dr hab. Edward Szłyk (Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),

Dr hab. Michał Borysiewicz (Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki).

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Marta Królikowska

w dniu: 27.09.2023 10:17

Zaktualizował(a): Marta Królikowska

w dniu: 15.04.2024 11:40