BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Doktoraty / Wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. / Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Chemiczne / 2023

mgr inż. Jacek Sikorski

„PLATFORMA ANALITYCZNA OPARTA NA TECHNIKACH SPEKTROSKOPOWYCH DO CHARAKTERYZOWANIA SUPERPARAMAGNETYCZNYCH NANOCZĄSTEK TLENKU ŻELAZA(II, III) UKIERUNKOWANYCH NA TRANSPORT DO KOMÓREK NOWOTWOROWYCH”

Doktorant: mgr inż. Jacek Sikorski

Promotor: dr hab. inż. Magdalena Matczuk (Wydział Chemiczny PW)

Data obrony: 2023-05-15
Data przyznania stopnia: 2023-05-23
Dyscyplina: nauki chemiczne
Recenzenci:
Prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz (Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)  

Prof. dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Barbara Leśniewska (Wydział Chemii, Uniwersytet w Białymstoku)

Wytworzył(a): Przewodniczący RND

Wprowadził(a) do BIP: Marta Królikowska

w dniu: 26.01.2023 12:15

Zaktualizował(a): Marta Królikowska

w dniu: 11.08.2023 11:22