BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Doktoraty / Wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. / Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Chemiczne / 2023

mgr inż. Anna Szczęsna-Chrzan

„OGNIWA ERY POST-LITHIUM. NOWE MATERIAŁY DO OGNIW SODOWO – JONOWYCH”

Doktorant: mgr inż. Anna Szczęsna - Chrzan

Promotor rozprawy: prof. dr hab. inż. Marek Marcinek (Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska)

Data obrony: 2023-12-18
Data przyznania stopnia: 2023-12-19

Dyscyplina: nauki chemiczne

Recenzenci:

Dr hab. inż. Mariusz Walkowiak, prof. instytutu (Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Metali Nieżelaznych, Poznań),

Dr hab. inż. Andrzej Nowak, prof. uczelni (Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska),

Dr hab. Zbigniew Rogulski, prof. uczelni (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)

Wytworzył(a): Redaktor BIP

Wprowadził(a) do BIP: Marta Królikowska

w dniu: 27.09.2023 09:57

Zaktualizował(a): Marta Królikowska

w dniu: 20.12.2023 13:13