BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Doktoraty / Wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. / Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Chemiczne / 2022

mgr inż. Patrycja Sokołowska

„OPRACOWANIE MIKROSYSTEMU PRZEPŁYWOWEGO LAB-ON-A-CHIP DO TWORZENIA I FUNKCJONALNEJ ANALIZY MODELU WYSPY TRZUSTKOWEJ W WARUNKACH FIZJOLOGICZNYCH I CUKRZYCY TYPU 2”

Doktorant: mgr inż. Patrycja Sokołowska

Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka (Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny)

Promotor: prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie)

Data obrony: 2022-10-24

Data przyznania stopnia: 2022-10-25

Dyscyplina: nauki chemiczne

Recenzenci:

dr hab. Małgorzata Szultka-Młyńska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii)

dr hab. inż. Iwona Grabowska (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Zakład Biosensorów)

prof. dr hab. inż. Dorota G. Pijanowska (Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN w Warszawie)

Wytworzył(a): Przewodniczący RND

Wprowadził(a) do BIP: Ewa Szczygieł

w dniu: 23.09.2022 11:49

Zaktualizował(a): Marta Królikowska

w dniu: 18.05.2023 14:15