BIP PW / Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego / Doktoraty / Wszczęte po 30 kwietnia 2019 r. / Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna

mgr Magdalena Szymko

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w związku z §3 ust. 12 załącznika do uchwały nr 371/L/2023 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, zamieszcza się informacje dotyczące postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora  mgr. Magdalenie Szymko

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Beata Dobrzeniecka

w dniu: 12.04.2024 15:17

Zaktualizował(a): Beata Dobrzeniecka

w dniu: 12.04.2024 15:18