BIP PW / Wybory / Uczelniana Komisja Wyborcza

Kandydaci na stanowiska Prorektorów (kadencja 2024-2028)

W dniu 4 kwietnia 2024 roku odbyło się posiedzenie Kolegium Elektorów do wyboru Rektora w celu zaopiniowania kandydatów na funkcje Prorektorów Politechniki Warszawskiej.

Uprzejmie informuję, że zebranie Kolegium Elektorów do wyboru Rektora w celu zaopiniowania kandydatów na Prorektorów PW odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2024 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Audytorium nr 134 w Gmachu Głównym PW.

Uprzejmie informuję, że Kandydatem na funkcję Prorektora ds. Ogólnych na kadencję 2024-2028 jest Pan prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz który wyraził zgodę na kandydowanie oraz złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych i statutowych uprawniających do kandydowania na Prorektora Politechniki Warszawskiej na kadencję 2024-2028.

Uprzejmie informuję, że Kandydatem na funkcję Prorektora ds. Nauki na kadencję 2024-2028 jest Pan prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski który wyraził zgodę na kandydowanie oraz złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych i statutowych uprawniających do kandydowania na Prorektora Politechniki Warszawskiej na kadencję 2024-2028.

Uprzejmie informuję, że Kandydatem na funkcję Prorektora ds. Studiów na kadencję 2024-2028 jest Pan prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk który wyraził zgodę na kandydowanie oraz złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych i statutowych uprawniających do kandydowania na Prorektora Politechniki Warszawskiej na kadencję 2024-2028.

Uprzejmie informuję, że Kandydatem na funkcję Prorektora ds. Filii w Płocku na kadencję 2024-2028 jest Pani dr hab. inż. Renata Walczak, profesor uczelni która wyraziła zgodę na kandydowanie oraz złożyła oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych i statutowych uprawniających do kandydowania na Prorektora Politechniki Warszawskiej na kadencję 2024-2028.

Uprzejmie informuję, że Kandydatem na funkcję Prorektora ds. Rozwoju na kadencję 2024-2028 jest Pan prof. dr hab. inż. Adam Woźniak który wyraził zgodę na kandydowanie oraz złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych i statutowych uprawniających do kandydowania na Prorektora Politechniki Warszawskiej na kadencję 2024-2028.

Uprzejmie informuję, że Kandydatem na funkcję Prorektora ds. Studenckich na kadencję 2024-2028 jest Pan prof. dr hab. inż. Robert Zalewski który wyraził zgodę na kandydowanie oraz złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych i statutowych uprawniających do kandydowania na Prorektora Politechniki Warszawskiej na kadencję 2024-2028.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 28.03.2024 10:36

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 28.03.2024 10:36