BIP PW / Wybory / Archiwum / Wybory na kadencję 2020-2024

Wyniki Wyborów na kadencję 2020-2024

Wyniki wyborów bezpośrednich jednego przedstawiciela wydziału i kolegium w Senacie PW z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni (A)

Wyniki wyborów do Kolegium Elektorów do wyboru Rektora w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni (A)

Wyniki wyborów do Kolegium Elektorów do wyboru Rektora w grupie nauczycieli akademickich niezatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni (B)

Wyniki wyborów do pośredniego kolegium elektorów do wyboru przedstawicieli w Senacie w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni (A)

Wyniki wyborów do pośredniego kolegium elektorów do wyboru przedstawicieli w Senacie w grupie nauczycieli akademickich niezatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni (B)

Wyniki wyborów do pośredniego kolegium elektorów do wyboru przedstawicieli w Senacie PW i Kolegium Elektorów do wyboru Rektora w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (C)

Wyniki wyborów do Senatu przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesorów albo profesorów uczelni (A)

Wyniki wyborów do Senatu przedstawicieli nauczycieli akademickich niezatrudnionych na stanowisku profesorów lub profesorów uczelni (B)

Wyniki wyborów do Senatu 5 przedstawicieli pracowników nie będących nauczycielami akademickimi (C)

Wyniki wyborów do Kolegium Elektorów do wyboru Rektora 10 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (C)

wyniki wyborów w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni (A), nauczycieli akademickich niezatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni (B) oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (C)

Kolegium Elektorów do wyboru Rektora

W dniu 25 czerwca 2020 roku na zebraniu wyborczym Kolegium Elektorów do wyboru Rektora na stanowisko Rektora Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024 został wybrany Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 17.01.2020 10:33

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 17.01.2020 10:33