BIP PW / Wybory / Uczelniana Komisja Wyborcza

Ogłoszenia Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej

W dniu 9 lutego 2024 roku Pan prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba wyraził zgodę na kandydowanie na Rektora Politechniki Warszawskiej na kadencję 2024-2028 oraz złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych i statutowych uprawniających do kandydowania na Rektora Politechniki Warszawskiej na kadencję 2024-2028.

W dniu 9 lutego 2024 roku Uczelniana Komisja Wyborcza przyjęła od Rady Uczelni zgłoszenie kandydatury Pana prof. dr hab. inż. Krzysztofa Zaremby na Rektora Politechniki Warszawskiej na kadencję 2024-2028.

W dniu 8 lutego 2024 roku Uczelniana Komisja Wyborcza przyjęła od przedstawicieli Senatu Politechniki Warszawskiej zgłoszenie kandydatury Pana prof. dr hab. inż. Krzysztofa Zaremby na Rektora Politechniki Warszawskiej na kadencję 2024-2028.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Terminarzem wyborów na kadencję 2024-2028 (Załącznik nr 1 do uchwały nr 414/L/2023 Senatu PW z dnia 29 listopada 2023 r.) w dniach 7-9 lutego 2024 r., w godz. 10.00-13.00 w Sali 123 w Gmachu Głównym Uczelniana Komisja Wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatów na stanowisko Rektora Politechniki Warszawskiej na kadencję 2024-2028.

Uprzejmie informuję, że zebranie wyborcze pośredniego kolegium elektorów do wyboru przedstawicieli w Senacie PW i Kolegium elektorów do wyboru Rektora w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (C) odbędzie się w dniu 30 stycznia 2024 r. o godz. 11:00 w Sali 123 w Gmachu Głównym.

Uprzejmie informuję, że zebranie wyborcze pośredniego kolegium elektorów do wyboru przedstawicieli w Senacie w grupie nauczycieli akademickich niezatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni (B) odbędzie się w dniu 30 stycznia 2024 r. o godz. 13:00 w Sali Senatu w Gmachu Głównym.

Uprzejmie informuję, że zebranie wyborcze pośredniego kolegium elektorów do wyboru przedstawicieli w Senacie w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni (A) odbędzie się w dniu 30 stycznia 2024 r. o godz. 9:00 w Sali Senatu w Gmachu Głównym.

Uczelniana Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że zgodnie z pkt 7 Terminarza wyborów na kadencję 2024-2028, w dniach 25-26 stycznia 2024 r. w godz. 10.00-15.00 w sali 123 w Gmachu Głównym będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów oraz ich zgody i oświadczenia w:

  1. wyborach 10 przedstawicieli z grupy A do Senatu wybieranych w wyborach pośrednich
  2. wyborach 10 przedstawicieli z grupy B do Senatu
  3. wyborach przedstawicieli z grupy C do Senatu (5 osób) i do kolegium elektorów do wyboru Rektora (10 osób)

Wytworzył(a): Redaktor BIP

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 08.11.2023 14:22

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 24.01.2024 16:51