BIP PW / Wybory / Uczelniana Komisja Wyborcza / Kandydaci na Rektora PW (kadencja 2024-2028)