•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne

Wydział Zarządzania

Decyzja nr 254/2020 Rektora PW z dnia 20.10.2020 r.

  • dr inż. Grzegorz Kunikowski - przewodniczący;
  • mgr Ewelina Korzeniowska- pracownik;
  • Krystian Papierowski - student - odwołany Decyzją nr 37/2021 Rektora PW z dnia 8.02.2021 r.;
  • Natalia Szczygieł - studentka - odwołana Decyzją nr 37/2021 Rektora PW z dnia 8.02.2021 r.;
  • Aleksandra Tyburska - studentka;
  • Zuzanna Zgolak - studentka - odwołana Decyzją nr 37/2021 Rektora PW z dnia 8.02.2021 r.;
  • Ewa Ziętek - studentka;
  • Joanna Aleksandrowicz - powołana Decyzją nr 37/2021 Rektora PW z dnia 8.02.2021 r.;
  • Weronika Kot - powołana Decyzją nr 37/2021 Rektora PW z dnia 8.02.2021 r.;
  • Stanisław Lewandowski - powołany Decyzją nr 37/2021 Rektora PW z dnia 8.02.2021 r.

Decyzja nr 37/2021 Rektora PW z dnia 8.02.2021 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 20.10.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 24.10.2019 09:57

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 18.02.2021 14:15