•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Decyzja nr 255/2020 Rektora PW z dnia 20.10.2020 r.

  • dr inż. Marlena Piekut - przewodnicząca;
  • Karolina Gorczycka - studentka;
  • Oliwia Grudzińska - studentka;
  • Małgorzata Ratkowska - studentka.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 20.10.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 17.10.2019 08:33

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 21.10.2020 10:45