•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowa Komisja Stypendialna dla Doktorantów

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

  • dr hab. inż. Andrzej Marciniak, prof. uczelni - przewodniczący;
  • mgr inż. Piotr Kisielewski - doktorant;
  • mgr inż. Krzysztof Obst - doktorant.

Decyzja nr 277/2020 Rektora PW z dnia 23.10.2020 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 23.10.2020

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 26.10.2020 11:16

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 28.10.2020 10:01