•  

BIP PW / Władze

Rada Uczelni

Rada Uczelni Politechniki Warszawskiej - kadencja trwająca do 31 grudnia 2020 r. 

Członkowie spoza wspólnoty Uczelni:

  • Dominika Bettman,
  • Krzysztof Kurowski,
  • Krzysztof Pietraszkiewicz - Przewodniczący,
  • dr inż. Piotr Szewczyk.

Członkowie reprezentujący wspólnotę Uczelni:

  • dr hab. Radosław Koszewski, prof. uczelni,
  • dr hab. inż. Karol J. Kowalski, prof. uczelni,
  • prof. dr hab. inż. Roman Szewczyk,
  • prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski.

Przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej 

  • Bartosz Orłowski 

Uchwała Senatu PW nr 330/XLIX/2019 z dnia 17.04.2019 r.;

Uchwała Senatu PW nr 342/XLIX/2019 z dnia 22.05.2019 r.;

Art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późń. zm.).

Zadania i kompetencje Rady Uczelni określa art. 18 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późń. zm.).

Terminy posiedzeń Rady Uczelni są uzależnione od aktualnie prowadzonych spraw.

Najbliższe posiedzenie odbędzie się: 

  • 17 grudnia 2020 r. - posiedzenie zdalne

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 17.05.2019

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 10.05.2019 10:13

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 24.11.2020 08:59