BIP PW / Udzielanie informacji publicznej / Sposób uzyskania informacji

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Podmiot udostępniający informację:

Politechnika Warszawska
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa 

Dane wnioskodawcy:

Imię i nazwisko/Podmiot

Adres/siedziba

Zakres informacji

Na podstawie art. 2 ust 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udsotępnienie informacji publicznych w następującym zakresie:

Sposób i forma udostępnienia informacji:

dostęp do informacji w uczelni
kserokopia
pliki komputerowe
płyta CD-ROM

Forma przekazania informacj:

odbiór osobisty
pocztą elektroniczną na adres email: (wpisz docelowy adres email w polu powyżej)
listownie na adres: (wpisz adres doręczenia w polu powyżej)

Uczelnia zastrzega sobie prawo pobierania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie związanycm z p rocesem udostępniania informacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29. 08.1997 roku (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.)