BIP PW / Udzielanie informacji publicznej / Informacje ogólne

Wykaz skrótów

Nazwy Wydziałów:

 • Wydział Administracji i Nauk Społecznych - WAiNS
 • Wydział Architektury - WA
 • Wydział Chemiczny - WCh
 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych - WEiTI
 • Wydział Elektryczny - WE
 • Wydział Fizyki - WF
 • Wydział Geodezji i Kartografii - WGiK
 • Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska - WIBHiIŚ
 • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej - WIChiP
 • Wydział Inżynierii Lądowej - WIL
 • Wydział Inżynierii Materiałowej - WIM
 • Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych - WMiNI
 • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa - WMEiL
 • Wydział Mechaniczny Technologiczny - WMT
 • Wydział Mechatroniki - WM
 • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych - WSiMR
 • Wydział Transportu - WT
 • Wydział Zarządzania - WZ
 • Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - WBMiP
 • Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych - KNEiS

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 28.07.2011 10:28

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 09.11.2021 15:34