BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Zarządzania / Dziekan

Biuro Dziekana

Gmach Nowy Technologiczny, pok. 137
tel. wew.: (22) 234 + wew: 8432
tel. miejski: 22 849 94 43
fax: 22 849 97 98

godziny pracy: poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 16.00
e-mail: sekretariat.wz@pw.edu.pl

mgr Marzena Fabijańska


specjalista ds. administracyjnych

Obsługa administracyjna Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

Opieka administracyjna nad postępowaniami o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego

e-mail: Marzena.Fabijanska@pw.edu.pl

mgr Julita Matusiak


specjalista ds. administracyjnych

e-mail: Julita.Matusiak@pw.edu.pl