BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych / Instytut Podstaw Budowy Maszyn

Zakład Technik Wytwarzania

Kierownik

dr hab. inż. Piotr Żach, prof. uczelni


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.7c

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8620
e-mail: piotr.zach@pw.edu.pl

Pracownicy

mgr inż. Michał Fotek


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.7 C

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8620
e-mail: michal.fotek@pw.edu.pl

mgr inż. Leszek Garbala


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.8b

e-mail: leszek.garbala@pw.edu.pl

dr hab. inż. Zbigniew Humienny


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.13C

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8577
e-mail: zbigniew.humienny@pw.edu.pl

dr inż. Krzysztof Kiszka


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.6A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8683
e-mail: krzysztof.kiszka@pw.edu.pl

dr inż. Jarosław Małkiński


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.14C

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8680
e-mail: jaroslaw.malkinski@pw.edu.pl

dr inż. Przemysław Siemiński


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.14D

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8681
e-mail: przemyslaw.sieminski@pw.edu.pl