BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych / Instytut Podstaw Budowy Maszyn

Pracownicy instytutu

Profesorowie badawczo-dydaktyczni

prof. dr hab. inż. Jerzy Pokojski

Kierownik Zakładu Technik Komputerowych

Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 4.1.7

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8248
e-mail: jerzy.pokojski@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz

Dziekan Wydziału

Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.10 

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8755
e-mail: piotr.przybylowicz@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Robert Zalewski


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 1.4B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8679
e-mail: robert.zalewski@pw.edu.pl

Profesorowie dydaktyczni

prof. dr hab. inż. Zbigniew Dąbrowski


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 0.014

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8276
e-mail: zbigniew.dabrowski@pw.edu.pl

Profesorowie uczelni badawczo-dydaktyczni

dr hab. inż. Michał Hać, prof. uczelni

Prodziekan ds. Ogólnych

Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 4.1.8

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8626
e-mail: michal.hac@pw.edu.pl

dr hab. inż. Grzegorz Klekot, prof. uczelni


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 0.014

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8276
e-mail: grzegorz.klekot@pw.edu.pl

dr hab. inż. Piotr Żach, prof. uczelni

Kierownik Zakładu Technik Wytwarzania

Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.7C

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8577
e-mail: piotr.zach@pw.edu.pl

dr hab. inż. Maciej Zawisza, prof. uczelni


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 0.014

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8276
e-mail: maciej.zawisza@pw.edu.pl

Profesorowie uczelni dydaktyczni

dr inż. Grzegorz Linkiewicz, prof. uczelni


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 4.1.4

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8774
e-mail: grzegorz.linkiewicz@pw.edu.pl

Adiunkci badawczo-dydaktyczni

dr inż. Piotr Bartkowski


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.13B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8619
e-mail: piotr.bartkowski@pw.edu.pl

dr inż. Bogumił Chiliński


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 4.1.9

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8276
e-mail: bogumil.chilinski@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Deuszkiewicz


Gmach Samochodów i Ciągników, pok.0.014

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8276
e-mail: piotr.deuszkiewicz@pw.edu.pl

dr inż. Szymon Dowkontt


Gmach Samochodów i Ciągników, pok.4.11d

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8114
e-mail: szymon.dowkontt@pw.edu.pl

dr hab. inż. Jacek Dziurdź

Kierownik Zakładu Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn

Gmach Samochodów i Ciągników, pok.0.014

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8276
e-mail: jacek.dziurdz@pw.edu.pl

dr hab. inż. Jan Freundlich


Gmach Samochodów i Ciągników, pok.2.11

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8244
e-mail: jan.freundlich@pw.edu.pl

dr inż. Dorota Górnicka

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 0.014

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8276
e-mail: dorota.gornicka@pw.edu.pl

dr hab. inż. Zbigniew Humienny


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.13C

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8577
e-mail: zbigniew.humienny@pw.edu.pl

dr inż. Sebastian Korczak

Dyrektor Instytutu

Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 1.5

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8286
e-mail: sebastian.korczak@pw.edu.pl

dr inż. Damian Markuszewski


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 4.11A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8525
e-mail: damian.markuszewski@pw.edu.pl

dr inż. Radosław Nowak

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych

Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 4.1.11

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8772
e-mail: radoslaw.nowak@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Tarnawski


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 4.11E

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8627
e-mail: piotr.tarnawski@pw.edu.pl

dr inż. Krzysztof Twardoch


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 1.14.2

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8524
e-mail: krzysztof.twardoch@pw.edu.pl

dr inż. Paweł Wawrzyniak


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.8c

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8671
e-mail: pawel.wawrzyniak@pw.edu.pl

Adiunkci dydaktyczni

dr inż. Daniel Dębski


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 4.2a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8261
e-mail: daniel.debski@pw.edu.pl

dr inż. Krzysztof Kiszka


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.6a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8683
e-mail: krzysztof.kiszka@pw.edu.pl

dr inż. Jarosław Małkiński


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.14C

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8680
e-mail: jaroslaw.malkinski@pw.edu.pl

dr inż. Radosław Pakowski


Gmach Samochodów i Ciągników, pok.4.2

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8596
e-mail: radoslaw.pakowski@pw.edu.pl

dr inż. Jarosław Pankiewicz


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 0.014

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8276
e-mail: jaroslaw.pankiewicz@pw.edu.pl

dr inż. Maciej Parafiniak


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 0.012a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8320
e-mail: maciej.parafiniak@pw.edu.pl

dr inż. Przemysław Siemiński


Gmach Samochodów i Ciągników, pok.2.14D

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8681
e-mail: przemyslaw.sieminski@pw.edu.pl

dr inż. Stanisław Skotnicki


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 4.1.6

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8621
e-mail: stanislaw.skotnicki@pw.edu.pl

Asystenci badawczo-dydaktyczni

mgr inż. Karol Bogucki


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 0.014

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8276
e-mail: karol.bogucki@pw.edu.pl

mgr Paweł Chodkiewicz


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 4.1.3.

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8775
e-mail: pawel.chodkiewicz@pw.edu.pl

mgr inż. Michał Fotek


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.7 C 

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8620
e-mail: michal.fotek@pw.edu.pl

mgr inż. Leszek Garbala


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.7B

e-mail: leszek.garbala@pw.edu.pl

mgr inż. Michał Gorzym


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 0.014

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8276
e-mail: michal.gorzym@pw.edu.pl

mgr inż. Anna Głowacka


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.8b

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8532
e-mail: anna.glowacka@pw.edu.pl

dr inż. Anna Mackojć


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 4.1.10

e-mail: anna.mackojc@pw.edu.pl

mgr inż. Łukasz Pawliszak


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.13A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8262
e-mail: lukasz.pawliszak@pw.edu.pl

mgr inż. Dominik Rodak


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.8A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8624
e-mail: dominik.rodak@pw.edu.pl

mgr inż. Przemysław Rumianek


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 4.1.11

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8772
e-mail: przemyslaw.rumianek@pw.edu.pl

mgr inż. Damian Sierociński


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 4.1.9 

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8770
e-mail: damian.sierocinski@pw.edu.pl

mgr inż. Mariusz Wądołowski


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 4.11A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8525
e-mail: mariusz.wadolowski@pw.edu.pl

mgr inż. Mateusz Żurawski


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 4.1.1

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8777
e-mail: mateusz.zurawski@pw.edu.pl

Starsi asystenci dydaktyczni

mgr inż. Bogusław Kozicki


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 4.1.1

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8777
e-mail: boguslaw.kozicki@pw.edu.pl

Pracownicy techniczni

Andrzej Godlewski


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 1.11C

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8286

mgr inż. Adam Jungowski


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.6B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8376
e-mail: adam.jungowski@pw.edu.pl

Pracownicy administracyjni

mgr Małgorzata Kowalska


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 2.15

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8225
e-mail: malgorzata.kowalska@pw.edu.pl

mgr Justyna Szewczyk


Gmach Samochodów i Ciągników, pok. 1.5

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8286
e-mail: justyna.szewczyk@pw.edu.pl