•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Inżynierii Materiałowej / Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki