•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej / Zakład Intensyfikacji Procesów Przemysłowych / Kierownik