•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Biuro Dziekana

Sekretariat Wydziału

lic. Agnieszka Fronc

Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 173
tel. wew.: (22) 234 + wew: 6369
tel. miejski: 22 825 14 40
fax: 22 825 14 40
e-mail: sekretariat.ichip@pw.edu.pl

Pokój: 173, Gmach IChiP

tel. wew.: (22) 234 + wew: 22 234 63 69
tel. miejski: 22 825 14 40
e-mail: Agnieszka.Fronc@pw.edu.pl

lic. Emilia Matuszewska


Pokój: 173, Gmach IChiP

tel. wew.: (22) 234 + wew: 22 234 63 69
tel. miejski: 22 825 14 40
e-mail: Emilia.Matuszewska@pw.edu.pl

Dziekanat Studiów I stopnia

lic. Weronika Wójcik


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 178

tel. wew.: (22) 234 + wew: 64 53
tel. miejski: 22 234 64 53
e-mail: Weronika.Wojcik@pw.edu.pl

Dziekanat Studiów II stopnia

mgr Jolanta Walicka-Słowikowska

Kierownik Biura Dziekana

Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 179
tel. wew.: (22) 234 + wew: 6509
e-mail: Jolanta.Walicka@pw.edu.pl

Dziekanat Studiów III stopnia

mgr Jolanta Walicka-Słowikowska

Kierownik Biura Dziekana

Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 179
tel. wew.: (22) 234 + wew: 6509
e-mail: Jolanta.Walicka@pw.edu.pl

Praktyki Studenckie

mgr inż. Karolina Kula

Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 106
tel. wew.: (22) 234 + wew: 6370
e-mail: Karolina.Kula@pw.edu.pl