BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Biuro Dziekana

Sekretariat Wydziału

e-mail: sekretariat.ichip@pw.edu.pl

lic. Emilia Matuszewska


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 173

tel. wew.: (22) 234 + wew: 63 69
tel. miejski: 22 234 63 69
e-mail: Emilia.Matuszewska@pw.edu.pl

Katarzyna Mroczek


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 173

tel. wew.: (22) 234 + wew: 63 69
tel. miejski: 22 234 63 69
e-mail: Katarzyna.Mroczek2@pw.edu.pl

Dziekanat Studiów I stopnia

mgr Anna Lewczuk


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 178

tel. wew.: (22) 234 + wew: 64 53
tel. miejski: 22 234 64 53
e-mail: Anna.Lewczuk@pw.edu.pl

Dziekanat Studiów II stopnia

mgr inż. Karolina Błeszyńska-Kula


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 179

tel. wew.: (22) 234 + wew: 65 09
tel. miejski: 22 234 65 09
e-mail: Karolina.Kula@pw.edu.pl

Dziekanat Studiów III stopnia

mgr Anna Lewczuk


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 178

tel. wew.: (22) 234 + wew: 64 53
tel. miejski: 22 234 64 53
e-mail: Anna.Lewczuk@pw.edu.pl

Praktyki Studenckie

mgr inż. Karolina Błeszyńska-Kula


Gmach Inżynierii Chemicznej, pok. 106

tel. wew.: (22) 234 + wew: 63 70
tel. miejski: 22 234 63 70
e-mail: Karolina.Kula@pw.edu.pl