BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne

Wydział Fizyki

Gmach Fizyki
00-662 Warszawa
ul. Koszykowa 75

Gmach Mechatroniki
02-525 Warszawa
ul. św. Andrzeja Boboli 8

tel. miejski: +48 22 6296124
tel. wew.: 7267
fax: +48 22 6282171
e-mail: dziekan.wf@pw.edu.pl
www: fizyka.pw.edu.pl

Dziekan

dr hab. inż. Wojciech Wróbel, prof. uczelni


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7267
e-mail: dziekan.wf@pw.edu.pl

Prodziekan ds. nauki i rozwoju

prof. dr hab. inż. Mariusz Zdrojek


Gmach Fizyki, pok. 14a

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7170
fax: 22 628 21 71
e-mail: mariusz.zdrojek@pw.edu.pl

Prodziekan ds. ogólnych

dr inż. Przemysław Duda, prof. uczelni


Gmach Fizyki, pok. 132B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1554
fax: 22 628 2171
e-mail: przemyslaw.duda@pw.edu.pl

Prodziekan ds. kształcenia

dr hab. inż. Katarzyna Rutkowska, prof. uczelni


Gmach Fizyki, pok. 130B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7660
fax: 22 628 2171
e-mail: katarzyna.rutkowska@pw.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich

dr hab. inż. Agnieszka Siemion, prof. uczelni


Gmach Fizyki, pok. 130C

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5836
fax: 22 628 2171
e-mail: agnieszka.siemion@pw.edu.pl