•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Elektryczny

Pracownicy wydziału

Pracownicy dziekanatu

Studia stacjonarne

Gmach Główny, pok. 133

mgr Dorota Barańska


Gmach Główny pok. 130

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7798
e-mail: dorota.baranska@pw.edu.pl

mgr Paulina Borkowicz

urlop macierzyński

Gmach Główny, pok. 133

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5980
e-mail: paulina.borkowicz@pw.edu.pl

lic. Anna Chrzanowicz


Kierownik Sekcji ds. studiów

Gmach Główny, pok. 133

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1532
e-mail: anna.chrzanowicz@pw.edu.pl

Grażyna Gawałkiewicz


Gmach Główny pok. 133

e-mail: grazyna.gawalkiewicz@pw.edu.pl

mgr Marta Marczak


Gmach Główny pok. 133

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7228
e-mail: marta.marczak@pw.edu.pl

mgr Izabela Pietrzak


Gmach Główny, pok. 133

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7208
e-mail: izabela.pietrzak1@pw.edu.pl

Studia niestacjonarne

Gmach Główny, pok. 130

Aneta Domańska


Gmach Główny pokój 131

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7318
e-mail: aneta.domanska@pw.edu.pl

lic. Karolina Kujawa


Gmach Główny pok. 130

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7318
e-mail: karolina.kujawa@pw.edu.pl

Sprawy socjalno-bytowe studentów

Gmach Główny, pok. 130

mgr Katarzyna Makoś

urlop macierzyński

Gmach Główny pok. 216

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5475
e-mail: katarzyna.makos@pw.edu.pl

lic. Sylwia Milewska


Gmach Główny, pok. 216

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7883
e-mail: sylwia.milewska@pw.edu.pl

Promocja Wydziału

Katarzyna Szmurło


Gmach Główny pok. 133

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5157
e-mail: katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl

Pracownicy obsługi

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Paweł Narożniak


Gmach Główny, pokój 218

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5514, 5615
e-mail: pawel.narozniak@pw.edu.pl

mgr inż. Grzegorz Świątek


Gmach Elektrotechniki, klatka "B", pok. 519b

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5126
e-mail: grzegorz.swiatek@pw.edu.pl

Ewa Wysocka - Emanowicz


Gmach Główny pok. 218

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5615
e-mail: ewa.wysocka@pw.edu.pl

Pełnomocnik dziekana ds. zamówień publicznych

dr inż. Jacek Korytkowski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 5514, 5615, 5644,
e-mail: jacek.korytkowski@pw.edu.pl