BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych / Prodziekan ds. Studenckich