BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych / Instytut Telekomunikacji / Pracownicy Instytutu

Asystenci

mgr inż. Piotr Araszkiewicz


Zakład Systemów Telekomunikacyjnych

pok. 585

e-mail: piotr.araszkiewicz@pw.edu.pl

mgr inż. Juliusz Bojarczuk


Zakład Systemów Telekomunikacyjnych

pok. 585

e-mail: juliusz.bojarczuk@pw.edu.pl

mgr inż. Magdalena Cebula


Zakład Cyberbezpieczeństwa

pok. 409

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5894
e-mail: magdalena.cebula@pw.edu.pl

mgr inż. Łukasz Chorchos


Zakład Systemów Telekomunikacyjnych

pok. 578

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7250
e-mail: lukasz.chorchos@pw.edu.pl

mgr inż. Witold Jóźwiak


Zakład Architektur i Zastosowań Internetu

pok. 331

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7231
e-mail: witold.jozwiak@pw.edu.pl

mgr inż. Mateusz Korona


Zakład Cyberbezpieczeństwa

pok. 403

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7538
e-mail: mateusz.korona@pw.edu.pl

mgr inż. Henryk Kułakowski


Zakład Cyberbezpieczeństwa

pok. 483

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6188
e-mail: henryk.kulakowski@pw.edu.pl

mgr inż. Jan Palimąka


Zakład Architektur i Zastosowań Internetu

pok. 331

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7231
e-mail: jan.palimaka@pw.edu.pl

mgr inż. Grzegorz Panek


Zakład Architektur i Zastosowań Internetu

pok. 334C

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7642
e-mail: grzegorz.panek@pw.edu.pl