•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Dziekanat

Nowowiejska 15/19

00-665 Warszawa

tel. miejski: 22 234 74 11
tel. wew.: 74 11

mgr Marta Kwiatkowska


pokój 111

tel. miejski: 22 234 74 11
e-mail: marta.kwiatkowska@pw.edu.pl

mgr Paweł Cepuch


Pokój 111

tel. wew.: (22) 234 + wew: 74 11
tel. miejski: 22 234 74 11
e-mail: pawel.cepuch@pw.edu.pl

mgr Stanisława Jolanta Beczek


pokój 119

tel. wew.: (22) 234 + wew: 79 11
tel. miejski: 22 234 79 11

inż. Ewa Płonowska - Sztanc


pokój 112

tel. wew.: (22) 234 + wew: 57 93
tel. miejski: 22 234 5793
e-mail: E.Plonowska-sztanc@elka.pw.edu.pl

mgr Aneta Libera


pokój 119

tel. wew.: (22) 234 + wew: 61 60
tel. miejski: 22 234 61 60
e-mail: aneta.libera@pw.edu.pl

mgr inż. Sylwia Lipska


pokój 111

tel. wew.: (22) 234 + wew: 74 11
tel. miejski: 22 234 7411
e-mail: sylwia.lipska@pw.edu.pl

inż. Sylwia Ejsmont


pokój 112

tel. wew.: (22) 234 + wew: 57 93
tel. miejski: 22 234 5793
e-mail: sylwia.ejsmont@pw.edu.pl

mgr Anna Neubart


pokój 158

tel. wew.: (22) 234 + wew: 57 75
tel. miejski: 22 234 57 75

Alicja Stolarczyk


pokój 158

tel. wew.: (22) 234 + wew: 57 75
tel. miejski: 22 234 57 75