BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii / Instytut Budownictwa

Pracownicy instytutu

Profesorowie

prof. dr hab. inż. Wiktor Szewczenko

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 41

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 239
e-mail: Wiktor.Szewczenko@pw.edu.pl

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 132

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 137
e-mail: Malgorzata.Kacprzak@pw.edu.pl

Profesorowie uczelni

dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. uczelni

ul. Łukasiewicza 17, pok. 221

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 160
e-mail: Roman.Marcinkowski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Karol Prałat, prof. uczelni

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 148

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 217, 143
e-mail: Karol.Pralat@pw.edu.pl

Adiunkci

dr inż. Maciej Banach

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 222

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 129, 218
e-mail: Maciej.Banach@pw.edu.pl

dr inż. Hanna Bauman-Kaszubska

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 136

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 138
e-mail: Hanna.Bauman@pw.edu.pl

dr hab. inż. Dorota Bzowska

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 139

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 222
e-mail: Dorota.Bzowska@pw.edu.pl

dr inż. Justyna Ciemnicka

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 140

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 141
e-mail: Justyna.Ciemnicka@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Dolny

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 204

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 136
e-mail: Piotr.Dolny@pw.edu.pl

dr inż. Andrzej Dzięgielewski

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 203

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 147
e-mail: Andrzej.Dziegielewski@pw.edu.pl

dr inż. Sławomir Grabarczyk

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 124, 125

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 114
e-mail: Slawomir.Grabarczyk@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Gryszpanowicz

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 203

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 147
e-mail: Piotr.Gryszpanowicz@pw.edu.pl

dr inż. Andrzej Głuchowski

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 208

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 149
e-mail: Andrzej.Gluchowski@pw.edu.pl

dr inż. Justyna Janiak

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 208

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 149
e-mail: Justyna.Janiak@pw.edu.pl

dr inż. Krzysztof Kamiński

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 220

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 159
e-mail: Krzysztof.Kaminski@pw.edu.pl

dr inż. Marek Kapela

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 201

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 145
e-mail: Marek.Kapela@pw.edu.pl

dr inż. Artur Koper

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 301, 209

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 214
e-mail: Artur.Koper@pw.edu.pl

dr inż. Włodzimierz Koper

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 209

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 150
e-mail: Wlodzimierz.Koper@pw.edu.pl

dr inż. Galyna Kotsay

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 21 D, 42 D

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 124
e-mail: Galyna.Kotsay@pw.edu.pl

dr inż. Aneta Krajewska

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 124, 125

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 114
e-mail: Aneta.Krajewska@pw.edu.pl

dr inż. Anna Krawczyńska-Piechna

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 202

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 145
e-mail: Anna.Krawczynska@pw.edu.pl

dr hab. inż. Wojciech Kubissa

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 309

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 185
e-mail: Wojciech.Kubissa@pw.edu.pl

dr inż. Maria Mikołajczyk

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 136

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 138
e-mail: Maria.Mikolajczyk@pw.edu.pl

dr inż. Bożena Piątkowska

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 133

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 144
e-mail: Bozena.Piatkowska@pw.edu.pl

dr inż. Krzysztof Pietrzak

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 308

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 245
e-mail: Krzysztof.Pietrzak@pw.edu.pl

dr inż. Grzegorz Sadowski

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 310

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 186
e-mail: Grzegorz.Sadowski@pw.edu.pl

dr inż. Jacek Szpetulski

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 222

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 129
e-mail: Jacek.Szpetulski@pw.edu.pl

dr inż. Piotr Wiliński

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 204, 303

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 136, 214

dr inż. Małgorzata Wydra

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 202

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 145
e-mail: Malgorzata.Wydra@pw.edu.pl

Asystenci

mgr inż. Małgorzata Brych-Dobrowolska

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 208

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 149
e-mail: Malgorzata.Brych@pw.edu.pl

mgr inż. Natalia Gasik-Kowalska

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 209

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 150
e-mail: Natalia.Kowalska@pw.edu.pl

mgr inż. Artur Wojciech Kiljan

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 208

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 149
e-mail: Artur.Kiljan@pw.edu.pl

mgr inż. Karolina Wójcicka

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 133

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 144
e-mail: Karolina.Wojcicka@pw.edu.pl

Starszy Asystent

mgr inż. Joanna Wójkowska

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 310

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 186
e-mail: Joanna.Wojkowska@pw.edu.pl

mgr inż. Jerzy Raniszewski

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 310

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 189
e-mail: Jerzy.Raniszewski@pw.edu.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Elżbieta Budzińska

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 143

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 142
e-mail: Elzbieta.Budzinska@pw.edu.pl

mgr inż. Rafał Gałczyński

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 205, 312

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 220, 163
e-mail: Rafal.Galczynski@pw.edu.pl

mgr Karolina Gościniak

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 305

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 180
e-mail: Karolina.Gosciniak@pw.edu.pl

Marek Grzelak

Centralne Laboratorium Instytutu Budownictwa, ul. Jachowicza 2

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 278
e-mail: Marek.Grzelak@pw.edu.pl

mgr inż. Łukasz Majewski

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 42D

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 124
e-mail: Lukasz.Majewski@pw.edu.pl

inż. Iza Pesta

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 27A

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 247
e-mail: Iza.Pesta@pw.edu.pl

Sebastian Woźnikowski

Centralne Laboratorium Instytutu Budownictwa, 09-400 Płock, ul. Jachowicza 2

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 278
e-mail: Sebastian.Woznikowski@pw.edu.pl

Mateusz Żaczek

Centralne Laboratorium Instytutu Budownictwa, 09-400 Płock, ul. Jachowicza 2

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 278
e-mail: Mateusz.Zaczek@pw.edu.pl

Pracownicy administracyjno-ekonomiczni

mgr Justyna Jarzyńska

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 302

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 214
e-mail: Justyna.Jarzynska@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Kozicińska

09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 313

tel. wew.: (24) 36-72 + wew: 187
e-mail: Katarzyna.Kozicinska@pw.edu.pl

Wytworzył(a):

Wprowadził(a) do BIP: Arek Borowski

w dniu: 18.06.2008 10:56

Zaktualizował(a): Arek Borowski

w dniu: 18.06.2008 10:56