•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Architektury / Podyplomowe Studium Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej / Kierownik