BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zakład Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej

Gmach Biurowy, kl. A, pok. 506, 508, 512

tel. (22) 234 5796, 6538

Gmach Główny pok. 228, 229, 229B

tel. (22) 234 6269

Sekretariat: Gmach Główny pok. 229
tel. (22) 234 6537

Kierownik

dr hab. Marek Jakubiak, profesor uczelni

e-mail: marek.jakubiak@pw.edu.pl

Pracownicy

Profesorowie:
dr hab. Jakubiak Marek, profesor uczelni
dr hab. Jarecki Stefan Akira, profesor uczelni
dr hab. Koszewski Radosław, profesor uczelni
dr hab. Zajdler Robert, profesor uczelni
dr hab. Zalcewicz Anna, profesor uczelni

Adiunkci:
dr Jaździk-Osmólska Agata
dr Lewandowski Mateusz
dr Orechwo Małgorzata
dr Stawicka Małgorzata
dr Tomczak Agnieszka
dr Tyc Tomasz
dr Woźniak Cezary

Docenci:
dr Naruniec Alina

Asystenci:
mgr Firek Aleksandra
dr Masłowski Michał