•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych

Gmach Główny, pok. 232A, 232B
Gmach Biurowy, kl. A, pok. 511, 513

Sekretariat: Gmach Główny pok. 227
tel. (22) 234 6537

Kierownik

dr hab. Robert Suwaj, profesor uczelni

e-mail: robert.suwaj@pw.edu.pl

Pracownicy

Profesorowie:
prof. dr hab. inż. Woźnicki Jerzy
dr hab. Łacny Justyna, profesor uczelni
dr hab. Radziewicz Piotr, profesor uczelni
dr hab. Suwaj Robert, profesor uczelniAdiunkci:
dr Ferreira Agata
dr Jaroszyński Tomasz
dr Kędziora Robert
dr Pachuca-Smulska Beata
dr Połowianiuk Jacek
dr Porzeżyński Marek
dr Puchta Radosław
dr Rojszczak Marcin
dr Sypniewski Dominik
dr Wilk-Ilewicz Agnieszka
dr Wilkowska-Kołakowska Dorota
dr Wróbel Piotr
dr Zieliński Sebastian