•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Politykach Publicznych

Gmach Główny, pok. 232A, 232B
Gmach Biurowy, kl. A, pok. 511, 513

Sekretariat: Gmach Główny pok. 227
tel. (22) 234 6537

Kierownik

dr hab. Robert Suwaj, profesor uczelni

e-mail: robert.suwaj@pw.edu.pl

Pracownicy

Profesorowie:
prof. dr hab. inż. Woźnicki Jerzy
dr hab. Łacny Justyna, profesor uczelni
dr hab. Radziewicz Piotr, profesor uczelni
dr hab. Suwaj Robert, profesor uczelniAdiunkci:
dr Ferreira Agata
dr Greser Jarosław
dr Hadel Maciej
dr Jaroszyński Tomasz
dr Kędziora Robert
dr Połowianiuk Jacek
dr Porzeżyński Marek
dr Puchta Radosław
dr Rojszczak Marcin
dr Sypniewski Dominik
dr Wilk-Ilewicz Agnieszka
dr Wilkowska-Kołakowska Dorota
dr Zieliński Sebastian