•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji

Gmach Biurowy, kl. A, pok. 501, 503, 509, 517
Gmach Główny pok. 225A, 225B, 228A, 228B
 
Sekretariat: Gmach Główny pok. 227
tel. (22) 234 6537

Kierownik

dr hab. inż. Marian Kowalewski, profesor uczelni

e-mail: marian.kowalewski@pw.edu.pl

Pracownicy

Profesorowie:
dr hab. Janowski Jacek, profesor uczelni
dr hab. inż. Kowalewski Marian, profesor uczelni
dr hab. inż. Zalewski Jarosław, profesor uczelni


Adiunkci:
dr Bartnik-Małek Adriana
dr Chrostowska-Malak Katarzyna
dr Dusiewicz Tomasz
dr Dzieniszewska-Naroska Katarzyna
dr Górniak Katarzyna
dr Kowalczyk-Grzenkowicz Jolanta
dr Pawłowska Kinga
dr Pręgowski Michał
dr inż. Urbaniak Krzysztof


Starsi wykładowcy: