•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zakład Filozofii i Etyki w Administracji

Gmach Biurowy, kl. A, pok. 521
tel. (22) 234 6531
 
Sekretariat: Gmach Główny pok. 227
tel. (22) 234 6537

Kierownik

Vacat

Pracownicy

Profesorowie:
prof. dr hab. Biłat Andrzej
prof. dr hab. inż. Lubacz Józef
prof. dr hab. Maciejczak Marek
dr hab. Budzyńska Katarzyna, profesor uczelni
dr hab. Koszowy Marcin, profesor uczelni
dr hab. Król Zbigniew, profesor uczelni


Adiunkci:
dr Greif Hans-Joachim
dr Skowron Bartłomiej
dr inż. Stacewicz Paweł
dr Stelmach Michał
dr Witkowska-Maksimczuk Beata
dr Quinon Paula
dr Vassallo Antonio


Asystenci:
dr Naranjo Pedro
mgr Zhang He

Badacze:
dr Kubiak Adam