BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zakład Filozofii i Etyki w Administracji

Gmach Biurowy, kl. A, pok. 521
tel. (22) 234 6531
 
Sekretariat: Gmach Główny pok. 229
tel. (22) 234 6537

Kierownik

Vacat

Pracownicy

Profesorowie:
prof. dr hab. Biłat Andrzej
prof. dr hab. Maciejczak Marek
dr hab. Budzyńska Katarzyna, profesor uczelni
dr hab. Koszowy Marcin, profesor uczelni
dr hab. Król Zbigniew, profesor uczelni


Adiunkci:
dr Greif Hans-Joachim
dr Skowron Bartłomiej
dr inż. Stacewicz Paweł
dr Stelmach Michał
dr Witkowska-Maksimczuk Beata
dr Quinon Paula
dr hab. Vassallo Antonio


Asystenci:
mgr Zhang He

Badacze:
dr Kubiak Adam