BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne

Studium Języków Obcych

Dyrektor

mgr Lucyna Skwarko


Gmach Główny, pok. 417

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7352
e-mail: lucyna.skwarko@pw.edu.pl

Biuro Dyrektora

e-mail: sjo@pw.edu.pl

lic. Elżbieta Sławińska


Gmach Główny, pok. 417

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7352
e-mail: elzbieta.slawinska@pw.edu.pl

Zastępca dyrektora ds. języka angielskiego

mgr Joanna Kożuchowska


Gmach Główny, pok. 417

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7352
e-mail: joanna.kozuchowska@pw.edu.pl

Zastępca dyrektora ds. pozostałych języków

mgr Piotr Czarnecki


Gmach Główny, pok. 417

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7352
e-mail: piotr.czarnecki@pw.edu.pl

Zastępca dyrektora ds. administracyjnych

mgr Mirosława Ropelewska


Gmach Główny, pok. 420

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5341
e-mail: miroslawa.ropelewska@pw.edu.pl

Dział ds. studenckich

e-mail: studenci.sjo@pw.edu.pl

Elżbieta Chrzczonowska


Gmach Główny, pok. 419

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5983
e-mail: elzbieta.chrzczonowska@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Melaniuk


Gmach Główny, pok. 419

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5983
e-mail: katarzyna.melaniuk@pw.edu.pl

mgr Elżbieta Smolaga


Gmach Główny, pok. 419

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5983
e-mail: elzbieta.smolaga@pw.edu.pl

Dział Obsługi Dydaktyki

mgr Mirosława Ropelewska


Gmach Główny, pok. 420

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5341
e-mail: miroslawa.ropelewska@pw.edu.pl

Sprawy Osobowe Pracowników

mgr Beata Pawelczyk


Gmach Główny, pok. 420

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7399
e-mail: beata.pawelczyk@pw.edu.pl

Pełnomocnik kwestora

mgr Agnieszka Bułtralik


Gmach Główny, pok. 421

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5446
e-mail: agnieszka.bultralik@pw.edu.pl

Pełnomocnik ds. zamówień publicznych

dr Agnieszka Woźniak


e-mail: agnieszka.wozniak2@pw.edu.pl