BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Oficyna Wydawnicza PW / Dział Administracyjno-Finansowo-Księgowy