BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne

Biblioteka Główna

GMACH GŁÓWNY
00-661 Warszawa
Pl. Politechniki 1
www.bg.pw.edu.pl

GMACH CHEMII
00-664 Warszawa
ul. Noakowskiego 3
http://www5.bg.pw.edu.pl/bwch

GMACH STARY TECHNOLOGICZNY
02-524 Warszawa
ul. Narbutta 86

DS „AKADEMIK”
02-038 Warszawa
ul. Akademicka 5

DS „BABILON”
02-321 Warszawa
ul. Kopińska 12/16

DS „ŻACZEK”
02-507 Warszawa
ul. Wołoska 141a

GMACH GŁÓWNY FILII PW W PŁOCKU
09-400 Płock
ul. Łukasiewicza 17

Dyrektor

mgr Alicja Portacha


Gmach Główny, pok. 162E, 162F

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7018; 7400
e-mail: dyrektor.bg@pw.edu.pl

Sekretariat

mgr Justyna Mikołajczyk


tel. wew.: (22) 234 + wew: 7400
e-mail: Justyna.Mikolajczyk@pw.edu.pl

mgr Monika Binienda


tel. miejski: (22) 234 + wew: 7400
e-mail: monika.binenda@pw.edu.pl

Zastępcy Dyrektora

mgr Elżbieta Mroczek


Gmach Główny

tel. wew.: (22) 234 + wew: 53 55
e-mail: Elzbieta.Mroczek@pw.edu.pl

mgr inż. Marta Sadowska-Hinc


Gmach Główny, pok. 162A

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1593
e-mail: Marta.Sadowska@pw.edu.pl

Pełnomocnik Kwestora

mgr Beata Dobosz


Gmach Główny, pok. 15B

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7175
e-mail: Beata.Dobosz@pw.edu.pl

Pełnomocnik Rektora ds. bazy BazTech

mgr Agnieszka Celej


Gmach Chemii, pok. 157

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7809; 7280
e-mail: Agnieszka.Celej@pw.edu.pl

Pełnomocnicy Dyrektora

Pełnomocnik Dyrektora Biblioteki Głównej ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
mgr inż. Agnieszka Gawryś
Gmach Główny, pok. 69
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5831
e-mail: Agnieszka.Gawrys@pw.edu.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Funduszy Strukturalnych
mgr Aneta Sieczka-Milcarz
Gmach Główny, pok. 73
tel.: wew.: (22) 234 + wew: 5508,
mail: Aneta.Sieczka@pw.edu.pl

Pełnomocnik Dyrektora Biblioteki Głównej
ds. Kontaktów z Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej
mgr Michał Szeworski
Gmach Główny, pok. 73
tel. wew.: (22) 234 + wew: 5508
e-mail: Michał.Szeworski@pw.edu.pl

Pełnomocnik Dyrektora Biblioteki Głównej ds. Zamówień Publicznych
Dorota Miecznikowska
Gmach Główny, pok. 10A
tel. wew.: (22) 234 + wew: 1782
e-mail: Dorota.Miecznikowska@pw.edu.pl