BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej

Zespół Domów Studenckich

Kierownik

wakat

Zastępca kierownika

mgr Dorota Sobol


 DS „Akademik”, pok. 105

tel. wew.: (22) 234 + wew: 4401
e-mail: dorota.sobol@pw.edu.pl

lic. Piotr Zadrożny


DS "Akademik", pok. 105

tel. wew.: (22) 234 + wew: 4417
e-mail: piotr.zadrozny@pw.edu.pl

Pełnomocnik kwestora

mgr Dawid Cieśla


DS „Akademik”, pok. 105

tel. wew.: (22) 234 + wew: 4426
e-mail: dawid.ciesla@pw.edu.pl

Pracownicy

Justyna Andrzejkiewicz

specjalista ds. administracyjnych

DS "Akademik", pok. 105

tel. wew.: (22) 234 + wew: 4401
e-mail: justyna.andrzejkiewicz@pw.edu.pl

Monika Dynak

specjalista ds. administracyjno-finansowych

DS. „Akademik”, pok. 107

tel. wew.: (22) 234 + wew: 4418
tel. miejski: 22 822 25 23
e-mail: monika.dynak@pw.edu.pl

Dorota Sokołowska

specjalista ds. administracyjno-finansowych

DS „Akademik”, pok. 107

tel. wew.: (22) 234 + wew: 4418
tel. miejski: 22 822 25 23
e-mail: dorota.sokolowska@pw.edu.pl

Centrum Kwaterunkowe - Bank Miejsc

DS "Riviera", pok. 7

e-mail: centrum.kwaterunkowe@pw.edu.pl

Oskar Matuszewski


tel. wew.: (22) 234 + wew: 9882
e-mail: oskar.matuszewski@pw.edu.pl

Monika Wesołowska


DS Riviera, pok. 7

tel. wew.: (22) 234 + wew: 9882

Justyna Kranas


DS „Riviera”, pok. 7

tel. wew.: (22) 234 + wew: 9882