BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej

Dział ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych

GMACH BIUROWY
ul. Noakowskiego 18/20
00-668 Warszawa
fax. 22 234 63 90

Gmach Rektorska 4
ul. Rektorska 4
00-614 Warszawa
fax. 22 234 14 35

Kierownik

mgr inż. Jerzy Posiadała


Gmach Rektorska 4, pok. 4.09
godz. pracy: pon., pt. 8:00-12:00,
wt., czw. 8:00-16:00, śr. 8:00-14:00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6568
tel. kom: 691 151 431
e-mail: jerzy.posiadala@pw.edu.pl

Kancelaria Tajna

Kierownik

mgr Beata Mazurek


Gmach Rektorska 4, pok. 4.10
godz. pracy: 8:00-16:00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6421
e-mail: beata.mazurek@pw.edu.pl

inż. Arkadiusz Siwek

administrator sieci

Gmach Rektorska 4, pok. 4.10
godz. pracy: 8:00-16:00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1434
e-mail: arkadiusz.siwek@pw.edu.pl

Kancelaria Kryptograficzna

1. mgr Beata Mazurek - kierownik Kancelarii
2. inż. Arkadiusz Siwek - administrator krypto
3. mgr inż. Jerzy Posiadała - oficer bezpieczeństwa systemów kryptograficznych

Sekcja ds. Obronnych

Kierownik

mgr inż. Leon Kalinowski


Gmach Biurowy, kl.C pok. 435
godz. pracy: pon.- śr. 8:00-16:00, czw. 8:00-14:00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6423
tel. miejski: 22 628 65 22
e-mail: leon.kalinowski@pw.edu.pl

inż. Kazimierz Cichocki

Specjalista

Gmach Biurowy, kl. C pok. 433
godz. pracy: śr. 8:00-12:00, czw., p-tek 8:00-16:00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6340
e-mail: kazimierz.cichocki@pw.edu.pl

mgr Michał Mikusek

starszy referent ds. obronnych

Gmach Biurowy, kl. C pok. 434
godz. pracy: 8:00-16:00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1433
e-mail: michal.mikusek@pw.edu.pl